Actuele info


Groene Bladgroenten.

Elke dag een portie groene bladgroenten consumeren, helpt mogelijk bij het op afstand houden van dementie. Tot die conclusie komen onderzoekers van Rush University Medical Center in Chicago. Voor de studie bestudeerden zij 950 ouderen – met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar – gedurende vijf jaar. Daaruit bleek dat degene die dagelijks een of twee porties spinazie of kool aten een langzamere mentale achteruitgang ervoeren dan de mensen die helemaal geen bladgroenten nuttigden. Ook na correctie voor factoren als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, roken, bewegen en het risico op Alzheimer (bijvoorbeeld door familiegeschiedenis) bleef het effect overeind.

Vitamine K

Volgens hoofdonderzoeker Martha Clare Morris is vitamine K een van de belangrijke voedingsstoffen in deze groenten die zorgen voor dit effect. Het is echter niet mogelijk om met behulp van voeding te bepalen of vitamine K daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het hele verband. “Je kunt het effect van vitamine K in voedingsmiddelen moeilijk los zien van andere gunstige voedingsstoffen zoals luteïne, foliumzuur en bètacaroteen.”

Morris presenteerde de resultaten van het onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Nutrition in Boston. Het betreffen de eerste resultaten van de studie en de onderzoekers tonen geen oorzakelijk verband. Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat de groenten verantwoordelijk zijn voor ‘betere’ hersenen.

Hart en vaten

Toch zijn ook andere wetenschappers enthousiast. Volgens Yvette Sheline van de University of Pennsylviana zijn de bevindingen interessant en op een bepaalde manier verrassend. “Het is logisch dat groene bladgroenten een effect hebben op de mentale gezondheid. Over het algemeen kan wat je eet – en ook wat je niet eet – je risico op een hoge bloeddruk en vaatziekten beïnvloeden. En die aandoeningen kunnen op hun beurt weer het beloop van dementie verergeren.”

Hoewel vervolgonderzoek dus nog nodig is, kan het zeker geen kwaad om regelmatig groene bladgroenten te eten. Ben je niet zo dol op spinazie en kool: in veel ander kleurrijk groente en fruit vind je volgens de onderzoekers ook de gezonde voedingsstoffen.

Bron: www.gezondheidsnet.nl


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij Peter van Halder is voeding een basisvoorwaarde voor het leven. Omdat we voedsel volledig in ons lichaam opnemen, geeft dit een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid bij ieder mens.
Groente, fruit en zetmeel producten vormen daarbij de gezonde basis van onze maaltijd.

Als voedingsmiddelenbedrijf Peter van Halder B.V. zijn we ons terdege bewust van de hoge impact van voeding op ons leven. Daarbij staan we zowel dicht bij de voortbrengings- en bereidingskant van deze agrarische grondstoffen als ook bij de gebruikerskant van de eindproducten.

Binnen deze context is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Peter van Halder een vanzelfsprekendheid.

Wij staan hierbij een doelgerichte en pragmatische aanpak voor en willen niet scoren op een hoog gehalte aan sociaal wenselijke verhalen.

Het MVO richt zich op een drietal pijlers: People (medewerkers/maatschappij), Planet (klimaat/milieu), Profit (markt/winst/continuïteit). Vanuit deze pijlers hebben we binnen Peter van Halder de volgende prioriteiten gedefinieerd, die de hoogste scores hebben op genoemde pijlers:

1. Inkopen producten van duurzame teelt
2. Stimuleren van seizoen assortiment
3. Afvalbeperking, -scheiding en -hergebruik
4. Reductie van uitstoot verontreinigende stoffen
5. Energiebesparing en gebruik duurzame energie
6. Stimuleren arbeidsparticipatie